జనపక్షం సభ్యత్వ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్

జనపక్షంలో భాగస్వామ్యులు కావడానికి ఈ క్రింది ఫారం నింపగలరు

ప్రస్తుత చిరునామా:
స్వస్థలం:
మీరు నిరుద్యోగులా ?
ప్రస్తుత ఉద్యోగం / వృత్తి / వ్యాపారం యొక్క స్వభావం:
మీరు జనపక్షం ఉద్యమానికి ఎలా మద్దతు ఇవ్వగలరు?
ప్రత్యక్ష రాజకీయాలకు రావాలనే ఆకాంక్ష మీకు ఉందా?
మీరు ప్రస్తుతం ఏదైనా రాజకీయ పార్టీలో పని చేస్తున్నారా ?
పార్టీ పేరు: